Team Zen Members

 • Name

 • Erika
 • Rocha-Perez
 • Erika Rocha-Perez
 • Contact Info

 • erika.rochaperez@icloud.com
 • Location

 • United States (US)
 • Texas
 • Houston
 • About

 • Interests

 • Professional Info